Bibliografija

KNYGOS

Nuo dangaus lig dangaus: [eilėraščių ciklai] / Mantas Gimžauskas. – Vilnius: Vario burnos (savilaida), 1996. – 26 p.;

J. I. M: [eilėraščiai, autorinis leidimas] / Mantas Gimžauskas. – Vilnius, 1996. – 12 p.;

……………… darbai (vardas, pavardė): [poezijos knyga, autorinis leidimas] / Mantas Gimžauskas. – Vilnius: Vario burnos, 1998. – 32 p.;

CV (2003–1976): [virtuali poezijos knyga; Aleksandros Fominos iliustracijos] / Mantas Gimžauskas. – Vilnius: Vario burnos, 2003. – 32 p.;

ŠamanasTM: [poezijos knyga; autoriaus iliustracijos] / Mantas Gimžauskas. – Kaunas: Kitos knygos / Vario burnos, 2007. – 192 p.

PUBLIKACIJOS

Poezija

Kai baigsis vasara; Juodoji sala; Kai antrąkart pabundi; Mums metas išeiti; virš medituojančių krūmų…: [eilėraščiai] / Mantas Gimžauskas // Moksleivis. – Vilnius, 1993 m. Nr. 3 – p. 19;

Tropinė mutacija: [eilėraštis] / Mantas Gimžauskas // Moksleivis. – Vilnius, 1993 m. Nr. 5 – p. 8;

Griuvėsiai; Išsipildymas; Gyvenimo plokštuma; Jausmų išretėjimas; aš gyvas buvau tiktai žodžiais…; Nakties šventė; Vieną tolimą naktį: [eilėraščiai] / Mantas Gimžauskas // Moksleivis. – Vilnius, 1993 m. Nr. 12 – p. 13;

Gyvenu ant krauju persigėrusio actekų altoriaus…; Nakties šventė; Ant tilto; Miestas; Beprotybė; Vis gyvas; Lok; Airidai; Tarp upės ir dangaus; Paauglystė: [eilėraščiai] / Mantas Gimžauskas // Įžanga. Jaunųjų poetų almanachas (sudarė M. Kvietkauskas). – Vilnius, Vilniaus politechnikos leidykla, 1994. – p. 24–32;

Didžioji savaitė. Kupiškis: [eilėraštis] / Mantas Gimžauskas // Kupiškėnų mintys. – Kupiškis, 1994 m. liepos 16 d. – p. 3 (priedas);

Provokuojantis laiškas; Nameliai; nors ir ne nuo kalno…; Pirmas pokalbis; Antras pokalbis: [eilėraščiai] / Mantas Gimžauskas // Poezijos pavasaris. – Vilnius: Vaga, 1996. – p. 22–25;

Septynių kalvų žvaigždėlapis; ir dar viena para…: [eilėraščiai] / Mantas Gimžauskas // Šiaurės Atėnai. – Vilnius, 1997 m. sausio 18 d. – p. 11;

Astralijos giminė: [ištraukos iš poemos] / Mantas Gimžauskas // Universitas Vytauti Magni. – Kaunas, 1997, gegužė-birželis (Nr. 13). – p. 15;

Rasta Lietuvoje; Vilnelės kilpa ant kaklo; Paukšti ne; Nuojautos: [eilėraščiai] / Mantas Gimžauskas // Poezijos pavasaris. Vilnius: Vaga, 1997. – p. 143–146;

Šiaurės Afrika: [konkrečiosios poezijos manifestas; kartu su Donaldu Apanavičiumi, Tomu S. Butkumi, Alesiu Turovičiumi] / Mantas Gimžauskas (Mntasa Him Jahska) // Poezijos pavasaris. – Vilnius: Vaga, 1998. – p. 308–318;

Naujas Hitleris: [poema] / Mantas Gimžauskas // Mirtis, rečitatyvas ir mėlynas drugelis. – Vilnius: Vaga, 1999. – p. 177–180;

Čekių eilėraščiai: [konkrečioji poezija] / Mantas Gimžauskas // Poezijos pavasaris. – Vilnius, Vaga, 1999, – p. 382–386;

Antivasara: [eilėraščių ciklas] / Mantas Gimžauskas // Žiemos žodžiai. – Vilnius, Vilniaus mokytojų namai, 2002. – p. 67–70;

Kosmonautų gatvė; Kosmonauto hitas; tingus ir lėtas…; Pirmoji erekcija: [eilėraščiai] / Mantas Gimžauskas // Žiemos žodžiai. – Vilnius: Vilniaus mokytojų namai, 2003. – p. 65–67;

Doom; Civilization: Play the World; Heavy metal: [eilėraščiai] / Mantas Gimžauskas // Žiemos žodžiai. – Vilnius: Vilniaus mokytojų namai, 2004. – p. 72–75;

Doom: [eilėraštis] / Mantas Gimžauskas // Literatūra ir menas. – Vilnius, 2007 m. kovo 16 d., Nr. 3134. – 1 p;

Viešpats Mikis: [poema] / Mantas Gimžauskas // Kupiškėnų mintys. – Kupiškis, 2007 m. kovo 17 d. – p. 3;

Kosmosas ir l8pda=iai: [eilėraščių ciklas] / Mantas Gimžauskas // Metai. – Vilnius, 2007 m., Nr. 10 – p. 3;

Už kapinių – sodai: [eilėraštis] / Mantas Gimžauskas // Literatūra ir menas. – Vilnius, 2008 m. gegužės 9 d., Nr. 3189. – p. 1;

aš rūkau H aš iš GHANA…; Sualihidada (LTU); Netikrojo ego užtvara; Aukso puodas; Trys horizontai: [konkrečioji poezija; anglų kalba] / Mantas Gimžauskas // mid)rib poetry. – Niujorkas, 2009 m. – prieiga per internetą: http://www.midribpoetry.com/issue3.html;

Eseistika

Apie skraidymą ir pasirinkimą: [esė; iš Vario burnų publikacijos „Falokagatija“] / Mantas Gimžauskas // Literatūra ir menas. – Vilnius, 1999 m. gegužės 29 d. p. – 13;

Skylė į kitą pasaulį: [apie religijas ir šamanizmą] / Mantas Gimžauskas // Literatūra ir menas. – Vilnius, 2003 m. sausio 21 d. – p. 21;

Apie ką skamba reggae?: [apie rastafario religiją ir rastamanų judėjimą] / Mantas Gimžauskas // Literatūra ir menas. – Vilnius, 2003 m. kovo 14 d. – p. 21;

Hipiai, arba pievelės sakramentas: [apie hipių kultūrą] / Mantas Gimžauskas // Literatūra ir menas. – Vilnius, 2003 m. balandžio 18 d. – p. 21;

Evangelija, kukurūzai ir gerilja: [apie Meksikos partizaninį judėjimą] / Mantas Gimžauskas // Literatūra ir menas. – Vilnius, 2003 m. liepos 25 d. ir rugpjūčio 1 d. – p. 21;

Odinas, arba kaip tapti asu?: [apie šiaurės dievų panteoną] / Mantas Gimžauskas // Aktyvios jungtys. – Vilnius, 2003, Nr. 1. – p. 4–7;

Miško politkorektiškumas: [linksmojo globalisto kertelė] / Mantas Gimžauskas ir Artūras Povilaitis (Afrobebras(ė) ir Eurošeškas(ė)) // Literatūra ir menas. – Vilnius, 2005 m. birželio 10 d., Nr. 3052. – p. 12;

Apokalipsės žvaigždė: [apie JAV menininkės Ultra Violet kūryba] / Mantas Gimžauskas // Literatūra ir menas. – Vilnius, 2006 m. sausio 13 d., p. 19;

Antigravitacinis menas: [apie kosminį meną] / Mantas Gimžauskas // Literatūra ir menas. – Vilnius, 2006 m. vasario 24 d. – p. 19;

Biomenas: ar kiaulės gali skraidyti?: [apie naują postmoderniojo meno kryptį] / Mantas Gimžauskas // Literatūra ir menas. – Vilnius, 2006 m. kovo 31 d. – p. 19;

Vegetalizmas: šamanai prie molbertų: / Mantas Gimžauskas // Literatūra ir menas. – Vilnius, 2006 m. balandžio 7 d. – p. 19;

Trumpai apie viską: [komiksas, sukurtas 1982 m.] / Mantas Gimžauskas // Šiaurės atėnai. – Vilnius, 2007 m. birželio 9 d. – p. 12.

Publicistika

Apie poeziją, Dievą ir pankus: [pokalbis su poetu iš Kupiškio Zigmu Paulausku; užrašė Mantas Gimžauskas] // Moksleivis. – Vilnius, 1994, Nr. 8. – p. 8–9;

Atimti iš šėtono ir atiduoti Dievo garbei: [apie krikščioniškąjį roko per Rytų Lietuvą žygį] / Mantas Gimžauskas // Katalikų pasaulis. – Vilnius, 1994, Nr. 9. – p. 19;

Istoriją apie Slombą: [pokalbis su jaunuoju poetu Tomu S. Butkumi; užrašė Mantas Gimžauskas] // Moksleivis. – Vilnius, 1995, Nr. 1. – p. 16;

Taip; Amžinybės kąsnis; Arti marios…; Kažkas kopia į kalnus…: [Zigmo Paulausko eilėraščiai ir Manto Gimžausko pokalbis su autoriumi] // Katalikų pasaulis. – Vilnius, 1995, Nr. 1. – p. 11;

Krikščioniškoji demokratija: jėga ir realizmas: [pokalbis su Seimo nariu, krikščioniu demokratu Algirdu Saudargu; kalbėjosi Mantas Gimžauskas] // Katalikų pasaulis, – Vilnius 1995, Nr. 4. – p. 24–25;

Katekizmas dievotiems architektams arba architektūriniams bedieviams: [Manto Gimžausko interviu su Viešpačiu Dievu] // Vartas (architektų klubo dolmenraštis). – Vilnius, 1995. – p. 2–4;

Grybai Rojuje – muzika architektūros studentams: [interviu su architektūros studentų grupe „Grybai In Paradise“; užrašė Mantas Gimžauskas] // Moksleivis. – Vilnius, 1995, Nr. 6. – p. 20;

Ir Alfredas Bumblauskas mėgsta roką: [apie jaunimo muzikos stovyklą ant Sartų ežero kranto] / Mantas Gimžauskas // Lietuvos aidas. – Vilnius, 1995 m. liepos 22 d. – p. 25;

Muzikos ir dvasingumo savaitė: [apie šv. Mišias ir roko muziką muzikos stovykloje Rokiškio rajone] / Mantas Gimžauskas // Katalikų pasaulis. – Vilnius, 1995, Nr. 8/9. – p. 24–25;

Aš pardaviau ilgesį praeiviui…; Saulėlydis gęsta…: [Mariaus Juknio poezija su Manto Gimžausko prierašu apie autorių] // Kupiškėnų mintys. – Kupiškis, 1995 m. lapkričio 4 d.;

Laikrodinė bomba trejiems metams?: [jaunieji kino kūrėjai pristato: „Kino manifestas 2006–2009“; parengė Mantas Gimžauskas] // Literatūra ir menas. – Vilnius, 2006 m. vasario 10 d. – p. 19–20.

Literatūros kritika

Perliukai ir oro balionėliai: [apie šiuolaikinę moksleivių poeziją iš alternatyviosios komisijos požiūrio taško] / Mantas Gimžauskas // Moksleivis. – Vilnius 1995, Nr. 9. – p. 15–16;

Pūvančios žuvies fone: [įvadinis straipsnis] / Mantas Gimžauskas // Atolas (literatūrinės projaunuomenės rašTmenys). – Vilnius, 1996, Nr. 1. – p. 1;

Skaudančios gelmės pagelmės: [recenzija Tomo S. Butkaus poetinių faksimilių knygai „Generuotos kalbos mutacijai“] / Mantas Gimžauskas // Atolas (literatūrinės projaunuomenės rašTmenys). – Vilnius, 1996, Nr. 1. – p. 9–10;

Pakraščiais pakraščiais: [įvadinis straipsnis] / Mantas Gimžauskas // Atolas (literatūrinės projaunuomenės rašTmenys). – Vilnius, 1996, Nr. 2. – p. 1;

Pikantiški hiperstačiakampiai: [recenzija Donaldo Apanavičiaus eilėraščių knygai „Pikas“] / Mantas Gimžauskas // Atolas (literatūrinės projaunuomenės rašTmenys). – Vilnius, 1997, Nr. 3. – p. 8;

Trumpa „Atolo“ istorija, arba Miela Alma…: [atsakymas į 1997 birželio 11 d. „Gintaro lašuose“ spausdintą A. Riebždaitės straipsnį „Žalia žuvienė“] / Mantas Gimžauskas // Klaipėda. – Klaipėda, 1997 m. spalio 8 d. – p. 17;

Kėdžių dizainas ir formalino kolbos: [recenzija Benedikto Januševičiaus poezijos knygai „12′ kėdžių“] / Mantas Gimžauskas // Atolas (literatūrinės projaunuomenės rašTmenys). – Vilnius, 1998, Nr. 4. – p. 19;

Belaukiant ežero: [recenzija Tomo S. Butkaus poezijos knygai „Ežerožemė“] / Mantas Gimžauskas // Atolas (literatūrinės projaunuomenės biuletenis). – Vilnius, 1998, Nr. 1.

Vertimai

Raudonųjų peizažų autorius: [apie Mao Dzeduno poeziją] / Vertė Mantas Gimžauskas // Atolas (literatūrinės projaunuomenės rašTmenys). – Vilnius, 1996, Nr. 2. – p. 9;

Mao, Dzedun
Sniegas; Naujųjų metų diena; Lušano tarpeklis; Čiangšas; Huičiangas; Tapote; Geltonosios gervės pavilijonas: [eilėraščiai] / Vertė Mantas Gimžauskas // Atolas (literatūrinės projaunuomenės rašTmenys). – Vilnius, 1996, Nr. 2. – p. 10–11;

Tzara, Tristan
Keturioliktoji pastraipa apie poeziją: [manifestas] / Vertė Mantas Gimžauskas // Atolas (literatūrinės projaunuomenės rašTmenys). – Vilnius, 1997, Nr. 3. – p. 3;

Navatlis: gėlių ir kraujo poezija: [eilėraščių vertimai iš navatlio indėnų kalbos] / Mantas Gimžauskas // Poezijos pavasaris. – Vilnius: Vaga, 2003. – p. 245–248;

Vita-More, Natasha
Transhumanistinio meno manifestas: [manifestas] / Vertė Mantas Gimžauskas // Literatūra ir menas. – Vilnius, 2006 m. sausio 20 d., Nr. 3079. – p. 19;

Soules, Marshall
Kaip mes tapome „postžmonėmis“ [knygos fragmentas] / Vertė Mantas Gimžauskas // Literatūra ir menas. – Vilnius, 2006 m. sausio 20 d., Nr. 3079. – p. 19;

Interviu

Tikiu horizontu: [apie poeziją; Mantą Gimžauską kalbina Jūratė Micevičiūtė] // Moksleivis. – Vilnius, 1993, Nr. 12. – p. 12–13;

Apie „Įžangą“ ir poeziją: [Lino Kontrimo pokalbis su jaunųjų poetų kūrybos almanacho „Įžanga“ autoriais; pašnekovai – Donaldas Apanavičius, Mantas Gimžauskas, Mindaugas Kvietkauskas, Darius Jakulevičius, Tomas S. Butkus, Antanas Šimkus] // Lietuvos aidas. – Vilnius, 1995 m. vasario 25 d. – p. 21;

Revoliucija yra transformacija (iš jaunųjų antikapitalistų tardymo protokolų): [Šamaną (Mantą Gimžauską) ir Komandantę (Artūrą Povilaitį) kalbina Žilvinas Andriušis] // 2003 m.;

Absoliučiai jokios ideologijos ir jokios politikos: [Ričardas Šileika kalbasi su jaunaisiais autoriais; pašnekovai – Darius Pocevičius, Marius Burokas, Andrius Jakučiūnas, Mantas Gimžauskas, Tomas S. Butkus, Vytautas Dekšnys // Literatūra ir menas. – Vilnius, 2003 m. rugpjūčio 8 d. – p. 20–21;

2003 retrospective (V): literatūra: [su „Ore“ žurnalistu apie 2003 m. lietuvių literatūros ir gyvenimo reiškinius kalbasi Gintaras Grajauskas, Vaiva Grainytė, Laurynas Katkus ir Mantas Gimžauskas] // www.ore.lt. – Vilnius, 2004 m. vasario 1 d.

FILMAI

Scenarijai

Iš kur jie?: [akademinis darbas; 4 min.] / scenarijaus autoriai: D. Kokanauskis, M. Gimžauskas, P. Zaleskis; režisierius D. Kokanauskis // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 2000;

Mes – pasaulio Lietuva: [dokumentinis filmas; 55 min.] / režisierius Linas Augutis; scenarijaus autorius Mantas Gimžauskas; operatorius Egidijus Povilaitis; kompozitorius Ramojus Skirsgilas; prodiuserė R. Miškinytė // Era Film / LRT. – Vilnius, 2003;

Lengvai ir saldžiai: [trumpametražis vaidybinis filmas; 23 min.] / režisieriai: Ignas Miškinis, Stasys Baltakis, Martyna Jablonskytė; scenarijaus autoriai: Ignas Miškinis, Mantas Gimžauskas; operatoriai: Rolandas Leonavičius, Liuda Drižytė; kompozitorius Donatas Juršėnas // Cinevera. – Vilnius, 2003;

Diringas: [pilnametražis vaidybinis filmas; 135 min.] / režisierius Ignas Miškinis; scenarijaus autoriai: Ignas Miškinis, Mantas Gimžauskas; vaidina: Dainius Gavenonis, Neringa Varnelytė, Juozas Gaižauskas, Ramūnas Cicėnas, Leonardas Pobedonoscevas, Edita Užaitė, Dalius Skamarakas, Mantas Vaitiekūnas, Simas Aškelavičius // Cinevera. – Vilnius, 2004;

Artimos šviesos: [pilnametražis vaidybinis filmas; 92 min.] / režisierius Ignas Miškinis; scenarijaus autorius Ignas Miškinis; pirmosios versijos bendraautoris Mantas Gimžauskas // Cinevera. – Vilnius, 2005;

Perspektyvi pora: [trumpametražis vaidybinis filmas; 10 min] / režisierius Kęstutis Gudavičius; scenarijaus autoriai: Kęstutis Gudavičius, Mantas Gimžauskas // Idee fixe – Vilnius, 2005;

Normali pora: [trumpametražis vaidybinis filmas; 20 min] / režisierius Kęstutis Gudavičius; scenarijaus autoriai: Kęstutis Gudavičius, Mantas Gimžauskas // Idee fixe – Vilnius, 2005;

Keturios susikertančios tiesės: [pilnametražis vaidybinis filmas; 60 min] / režisierius Kęstutis Gudavičius; scenarijaus autoriai: Kęstutis Gudavičius, Mantas Gimžauskas // Idee fixe – Vilnius, 2006.

Režisūra

Šalia tėkmės: [akademinis darbas; 4 min.] / operatorius ir režisierius M. Gimžauskas // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 1998;

Kažkada akmens amžiuje: [akademinis darbas; 1 min.] / autoriai: J. Valeikaitė, D. Kokanauskis, M. Gaižiūtė, M. Gimžauskas; vaidina M. Gimžauskas // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 1999;

Virškinimo sistema: [akademinis darbas; 5 min.] / operatorius ir režisierius M. Gimžauskas; vaidina D. Kokanauskis // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 1999;

Būti pasaulio čempionu: [akademinis darbas; 27 min.] / operatorius ir režisierius M. Gimžauskas // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 1999;

Sudiev, mano karaliau: [akademinis darbas; ištrauka iš A. Landsbergio pjesės; 8 min.) / režisierius M. Gimžauskas // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 1999;

Baisūs tėvai: [akademinis darbas; ištrauka iš J. Cocteau pjesės; 8 min.] / režisierius M. Gimžauskas // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 1999;

Galilėjaus gyvenimas: [akademinis darbas; B. Brechto pjesės motyvais; 13 min.] / režisierius M. Gimžauskas; vaidina: D. Kokanauskis, K. Gudavičius // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 2000;

Vonioje su Šamanu (Gluskino ir Šamano pramogos): [akademinis darbas; 5 min.] / režisieriai: A. Gluskinas, M. Gimžauskas; vaidina M. Gimžauskas // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 2001;

Aukso puodas: [diplominis darbas; 11 min.] / režisierius M. Gimžauskas; operatorius L. Kalvaitis // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 2002.

Vaidmenys

Matas: [akademinis darbas; 4 min.] / režisierius Ignas Miškinis; vaidina: M. Gimžauskas, H. Šablevičius // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 1998;

Bilas ir kalafiorai: [audiovizualinis performansas; 10 min.] / groja grupė „Skylė“; dainuoja: A. Smilgevičiūtė, T. S. Butkus; padedamas dviejų merginų M. Gimžauskas šoka striptizą // Poetinis Druskininkų ruduo. – Druskininkai, 1998;

Kažkada akmens amžiuje: [akademinis darbas; 1 min.] / autoriai: J. Valeikaitė, D. Kokanauskis, M. Gaižiūtė, M. Gimžauskas; vaidina M. Gimžauskas // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 1999;

Ponai Šaferiai laukia svečių: [akademinis darbas pagal Z. Lenco pjesę; 10 min.) / režisierė L. Bukelytė; vaidina M. Gimžauskas // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 1999;

Dono Kristobalio balaganėlis: [akademinis darbas pagal F. G. Lorcos pjesę; 8 min.] / režisierius Ignas Miškinis; vaidina: M. Gimžauskas, D. Kokanauskis // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 1999;

Geismų tramvajus: [akademinis darbas T. Williamso pjesės motyvais; 6 min.] / režisierė L. Bukelytė; vaidina M. Gimžauskas // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 1999;

Iš kur jie?: [akademinis darbas; 4 min.] / scenarijaus autoriai: D. Kokanauskis, M. Gimžauskas, P. Zaleskis; režisierius D. Kokanauskis // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 2000;

Karolis: [akademinis darbas pagal S. Mrožeko pjesę; 6 min.] / režisierė L. Bukelytė; vaidina M. Gimžauskas // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 2000;

Karalius, kuris nedavė miego: [akademinis darbas G. Gelderodės pjesės „Eskorialis“ motyvais; 12 min.] / režisierius D. Kokanauskis; vaidina: D. Kokanauskis, M. Gimžauskas, A. Gluskinas // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 2000;

Liūdnojo vaizdo riteris: [akademinis darbas M. Servanteso romano „Išmoningasis hidalgas Don Kichotas iš La Manšo “ motyvais; 14 min.] / režisierius D. Vaišnoras; vaidina M. Gimžauskas // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 2000;

Bistro: [trumpametražis vaidybinis filmas; 3 min.] / režisierius Ignas Miškinis; vaidina: D. Vaišnoras, M. Gimžauskas // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 2001;

Sfumato: [trumpametražis vaidybinis filmas; 22 min.] / režisierius Ignas Miškinis; vaidina: D. Vaišnoras, M. Gimžauskas, I. Biliūnaitė // RGB / LMA. – Vilnius, 2001;

Vonioje su Šamanu (Gluskino ir Šamano pramogos): [akademinis darbas; 5 min.] / režisieriai: A. Gluskinas, M. Gimžauskas; vaidina M. Gimžauskas // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 2001;

Diringas: [pilnametražis vaidybinis filmas; 135 min.] / režisierius Ignas Miškinis; scenarijaus autoriai: Ignas Miškinis, Mantas Gimžauskas; epizode vaidina M. Gimžauskas // Cinevera. – Vilnius, 2005.