PŪVANČIOS ŽUVIES FONE

Atolas – koralų žiedas jūroje, kurio krantai, nuslūgus vandeniui, būna nusėti pūvančiomis žuvimis, lygiai kaip ir nupjautos žolės potroškis po kurio laiko vėl ataugti. Tai ir yra vienintelis leidinio manifestas. Pūvančių žuvų pilna mūsų Tėvynė, visuomenė, literatūra. Gyvename atoslūgio laiku – pasitraukus sunkiai paaiškinamai sistemai ir atslūgus natūraliam ar forsuotam visuomenės bei literatūros procesų aktyvinimui. Pilna putų ir atsiduoda dumbliais (pilna angelų ir atsiduoda vynu). Tai vadinama mūsų padėtimi visuomenėje ir dabartine literatūros situacija. Plačiau apie visuomenės situaciją (taip pat besisiejančią su literatūra) nekalbėsime – perkamos ir parduodamos kėdės Seime bei „Suokalbyje“, korupcija, arogancija bei amžinas kartų konfliktas (seniai – mafija, mes ignoruojami ir neįvertinami) būtų per didelis supaprastinimas. Tiesiog belieka gailėtis įklimpusiųjų atoslūgio metu ir bandyti kapanotis patiems. „Atolas“ ir turėtų būti ta teritorija, kurioje ketiname veikti kaip išmanome. „Atolas“ yra atviras visų nuomonėms bei kūrybai, kuri turės stoti tik prieš bešališką kritikos teismą, aplenkdama simpatijas ir antipatijas. Lauksime Jūsų produktyvaus susierzinimo, idant leidinys būtų gyvas diskusijomis. Visa kitą suprasite pavartę leidinio puslapius – mūsų nuomone redakcinis straipsnis nėra tinkamiausia vieta literatūrinėms koncepcijoms dėstyti. Taigi jūs turite „Atolą“, o kas bus toliau, priklausys ir nuo redakcijos, ir nuo skaitytojų.
P. S. Atolo rašTmenyse – projaunuomenės („priešdebiutinio“ ir amžinai debiutuojančio literatūrinio jaunimo) kūrybiniai bandymai. O taip pat ir viena iš programoje numatytų krypčių – tradicine forma (laikraščio, mėnraščio etc.) pareikšti apie savo literatūrinį egzistavimą. Antra kryptis – Vilniuje (ateity ir kituose miestuose) prisidėti prie literatūrinių vakarų organizavimo, kuriuose būtų ne vien tik klausomasi poezijos, bet ir rengiamos diskusijos apie poeziją, prozą bei literatūros procesą apskritai. Trečioji kryptis – kartu su „Vario Burnų“ leidykla simboliniu tiražu leisti konceptualius projaunuomenės poezijos, prozos ar esė projektus. (Žr. kitus psl.)

„Atolas“ Nr. 1, 1996 m. rugsėjis–spalis