ACID IS SWEET 1

Tadas Blinda
šlapias nuo
vasarinės rūgšties
šaudo poemų herojus
– netikri jūs rūpūžės
virskit visi alei vieno
į pamazgų griovį

ir teškias bespalvės
šlykštynės
į tirštus bažnytkaimio
myžalus
jie neturėjo būt
sugalvoti

Tadas Blinda
elektriniu botagu
čaižo Lietuvą
ir daro Žemaitiją
per šikną
-Žemaitijos nėra
-nėra Lietuvos
-netikra netikra netikra

Tadas Blinda
braukia rūgštį
nuo smakro
ir siaubia
bažnytkaimio kapines
išniekina kiekvieną
negyvą eilėraštį
netgi šitą

ir jis tampa gyvas

satanistai jam sako
-einam seni išgert
tu seni savas

Tadas Blinda
eina išgert
su satanistais
jis savas

bet satanistai
neatlaiko rūgšties
jie išlūžta kaip
kryžiai

Tadas Blinda
žengia pirmyn
plieniniais padais
dirvon
įmindamas stuburus

ir tuo pat metu
Tadas Blinda
sklendžia virš pievos
nesiekdamas kojom
čiobrelių žiedadulkių
galvoje žaibuoja
pornografinis filmas
Tadas Blinda
skrenda pas savo mergaitę
pasveikinti ją
su jos
trylikta vasara

Tadas Blinda
pamato degantį vienkiemį
jo mergaitės namai
pavirto kraujo vaivorykšte
tvarte žviegia svylančios kiaulės
baliavoja buržujai lietuviai
su kėgliais ir buožėm

Tadas blinda
nusileidžia ant žemės
Tadas Blinda
trenkiasi ūsais į akmenis
jo dantys iš skausmo
subyra į žvyrą

tada iš pamiškės
su elgetos treningu
lanku ir kompaktu
prisiartina Robinas Hudas

– get up you man
there’s not good to be stoned
when you’re bleeding
your little-sweet-thirteen chick
could agree
they raped your virgin man
an’ now she’s lying halfdead
young urban payakas pissed on
her innocent natural dread
I saw her raping
while I’ve been rapping
escaping from cop
at the top of the pop
I’ve tried to resist
but I’ve missed man
I shot the sheriff of Nothing man
I shot the deputies and lords
and King Rich Man hadn’t catched me
but show bussiness fucked me up man
they cut up my Little John
he’s gay no more man
tabloid papers made him
a prosaic prozac vegetable halfman
now he’s old an’ his head is bald
so now I’m gonna live in
virtual PC game GTA
look at this CD –
there’s only way
for old obscene Robber
‘cos Sherwood is canceled

I’ll give you a bow
to chase those baldheads down
gimme som acid
‘cos acid is sweet
man

Tadas Blinda nuo blakstienų nubraukia
paskutinę dozę rūgšties
ir Robinas Hudas
daunloudinasi į kompaktą

Tadas Blinda pakyla nuo žvyro
įtempia lanką ir šauną
boulingo kamuoliu
į kėglius su buožėm
ir pataiko
sau tiesiai į širdį

o tuo metu
nočnyku paverstos koplytėlės šešėly
keturios raganos
alkaloidais pasitepa pažastis
pavirsta muškietininkais
ir nuskrieja
špagas apsižergusios

muškietininkai špagomis bado
buržujus lietuvius
neleidžia Tado Blindos užraugti
šašlykams kriminaliniam puslapy

muškietininkai virš medžių viršūnių
ištiesia voratinklį
žėrintį rasos arabeskomis
skraidantį kilimą vardu

word wide web acid lt

ir paleidžia skrist Tadą Blindą
tryliktu maršrutu
viršum Fatimos
per Atlantą ir anapus Karibų
o patys pavirsta
į keturis vabalus
Džoną Lenoną
Ringo Starą
Džordžą Harisoną
Polą Makartnį
ir volkswageną vabalą

Tadas Blinda atmerkia akis
apsidairo –
ogi jis deimantiniam danguj
ir kažkoks tranzuotojas
stabdo jo kilimą

pakeleivis prisistato esąs
Timotis Lyris
buvęs jis bažnytkaimio daktaras
ir turėjęs kromelį –
vienam trobos gale karčema
o kitam – knygynas ir vaistinė
bet pavydžios bažnytkaimio senmergės
esą jį įskundusios
mokesčių inkvizicijai
interneto policijai
Nabokovo tyrimų tarnybai
ir pačiam velniui

tai daktaras savo kromelį
susikrovęs į smegenis
ir tranzuojąs link Juodųjų Skylių
gal ponas pilotas
bus toks malonus
ir pametėsiąs ji bent iki Meksikos?

world wide web acid lt
prasilenkia su Lituanica
ir štai pro voratinklio rasą
apačioje matytyti
raukšlėta Meksikos oda

-išmesiu tave Gvadelupės trasoj –
sako Tadas Blinda Timočiui Lyriui –

ten greitai ką nors pasigausi
parašyk man e-mailą iš Juodųjų Skylių
ar actekų kalendorių
kaip jau tau seksis

world wide web acid lt
lėtai čiuožia Gvadelupės trasa
o tranzuotojų čia –
kaip prie devintojo forto:

argentinietis pravarde Che
ištiesęs ranką be plaštakos
Kastaneda nykštį
be kūno ir lentelę
ANOTHER REALITY
Trockis su kirtikliu rankoje
užsirašęs ant miegmaišio
NACHUI
tūkstančiai hipių
be galvų bet su kaktusais
neapsisprendžia
tranzuoti su Trockiu
ar namo
į septintą dešimtmetį

o pačiame trasos horizonte
Tadas Blinda pamato
vienišą jaunutę mergelę

„kažkokia keista ir tamsi
ko gero vietinio gymio –

pamano sau Tadas Blinda –

„bet labai jau matyta”

-¿ A donde vas Quautemosina? –

perskaito Tadas Blinda
iš Lonely Planet maldaknygės

o Gvadelupės mergelė atsako

žiūrėk
dėkingas pakeleivis
bardačioke tau paliko
rūgšties
tai surenkam
teisingą kompaniją
ir varom ten
kur neužtrumpins joks mentas
neprisikas joks Robino Hudo šerifas
ir neužpelenguos
daktaro Lyrio davatkos

varom ten
kur rūgštis bus saldi
ir pagaliau mes atšvęsim
mano tryliktą vasarą

ir Tadas Blinda atsako jai

– varom!

2001