AMORALUS PAUPYS

mes sekėme upę
kad ji nepabėgtų
kažkodėl norėjome
pirmiau jos
pasiekti tą vietą
kur žolėse
santaka geria
nusavintą vandenį
bet pavėlavom
skubėjom į vakarus
o pakliuvom į
vakarą
ir kaltos vis pakelės
uogos girtuoklės
paleistuvės gėlytės
sukniubęs virš upės
tiltelis
mažytė nesantaika
santakoj
ir turėjome traukti
namo
paragavę upės
trauktinės
kur nyčės tomelis
paliktas be priežiūros
drybsojo paskerdęs
moralę
ir trauk ją
devynios

1993 03 14