AMŽINOJI CHEBRA

Prieš panirdamas į didįjį miegą,
aš buvau priverstas išgirsti
peteliškės klyksmą. Aš atsimer-
kiau: ten buvo ūsų amži-
noji chebra, dar kažkas ir Tu,
Vytaute. Manęs turbūt nebuvo

Mantas

1993