ANT ŠALIGATVIO

Ant šaligatvio egzistuoja
troleibuso talonėlis
greta jo gyvena aštuonios kapeikos
vienoje monetoje
o visai netoli apmindžiotas ir nesiprausęs kancaras
pagarbiai vadinamas nuorūka
be šių asmenybių ten dar yra purvo
bet tai pilka masė
juos kartais aplanko popieriaus skiautė
ar nusenus plastmasė
ritmiškai visus mindo mūsų gariūniški batai
lyg dėl profilaktikos
ir jiems noris ištarti džiaugsmingu choru
mums čia gerai
čia viskas okei

1991 birželis