ANTIKIADA

fidijo disko metikas
gimtąją šalį palikęs
gėdingai iš mūšio bėga
ir gerklę paleidęs rėkia
šlovingų atėnų pilieti
paduoki naują man ietį
arba vieton mano stoki
ir patsai su persais kovoki
kaip kausiuos už graikijos šlovę
jei manęs persai vos nenukovė
ir dabar aš netoli nuo hado
jų strėlės man nugarą bado
tegelbsti mane kiklopai galingi
ir nimfos jeigu netingi
šituos žodžius ištaręs
ir gėdą tėvynei padaręs
į jūrą egėjo įšoko
neptūnui sukeldamas šoką

1991 09 27