ANTRAS POKALBIS

– aš parbėgau durpėtais
skardžiais
žvaigždėtekis degina miškus
žvaigždėlydis gainioja žvėris

– žinau
aš viską mačiau
iš žvalgybos bokštelio
pajūry

– išmesk man
smilkstančių smilgų kopėčias
žemės tuoj nebeliks
bokštelis virs
viduramžių malūnsparniu

– ar neapgavo tavęs
durpėto skardžio
baimė?

– pažiūrėk pats
pėdos virsta smiltimis
smiltys virsta niekuo

– štai!
greičiau aukštyn!

– geriau iš lėto
žemėje
iš lėto

1995