Aš mylėjau tave po lietum…

Aš mylėjau tave po lietum,
Kai vyko šventė griuvėsiuose.
Vidury poliarinės vasaros
Žmonės šoko mūsų pavėsyje.
Paskui žmonės kilo aukštyn,
O kitus patraukė politika.
Tiems, kurie liko žemai,
Nukirpo galvas policija.
Aš taip pat pamečiau galvą,
Tada kai ieškojau tavęs.
Aš nupiešiau šimtą progų
Ir paleidau jas į upes

Brazilija, Užupis, Afrika
1996