AŠ – ROBOTAS

Aš – robotas.
Lėtai pasilenkiu prie stalo.
Savy vien tuštumą jaučiu,
Lyg niekas nestovėtų man ant kelio,
Lyg aš keliaučiau termometru stačiu.

Ir rūpi man tiktai kas rūpi robotui:
Pasiekt nežinomą ir nesuprantamą tikslą,
Kurio esmė ne mano būtai logikai.
Veiksmų eiga: prie ikso dėti iksą.

Buvau numatęs aplankyti Nemuną.
Dabar tikslai šėtoniški.
Dabar šį laikiną gyvenimą
Sudaro sprendimai monotoniški.

1989 12 04