Aukštaitijos ir Žemaitijos…

Aukštaitijos ir Žemaitijos
Jungtinės Bulvių Valstijos
violetiniais
žiedlapiais
žaliuoja
nuo ryto
lig jūros

Aukštaitijos ir Žemaitijos
Jungtinė Benzino Karalystė
inkrustuota
kelkraščių
nuorūkom
karūnuota
naikintuve
lakūnu
už žigulio
vairo