BALTAS FILMAS

Šiandieną šalčio atstovai langai
mus pakvietė žiūrėti filmo.
O truks jisai labai ilgai,
Galbūt net visą žiemą.

Mes žvelgiame į baltą langą
ir žvelgia jis į mus griežtai
Mes matome sidabro džiunglių lanką,
Toliau vien šaltis, kur beužmatai.

Įžengia čia kovotojas koksai
Ir žengia prieš kažką drąsiai.
Bet nuneša jį gūsis šalčio balto,
Neleidęs prisilies prie siaubo šalto.

Daugiau man filmas neberūpi,
Baigtis ir taip labai aiški –
Juk šaltis giria savo baltą rūbą
Ir mano, kad tu juo tiki.

1989 11 26