DAVATKOS

iš visų gyvūnų
labiausiai patinka davatkos
švelnūs nekalti padarėliai
kaip jūros bangos
šnarenantys savo rožančius
štai aš tapsiu – žmogum
iškasiu šulinį
ir sūnų asketą
jame užauginsiu
tada sodą įveisiu
ir pilną prileisiu davatkų
pilną paguodos senatvei
pilną raminančio klegesio
ir lesyklėlę
margą iškelsiu
pabersiu saldžiųjų kryželių
cukruoto stiklo karolius
klegės raibuliuojantis sodas
visą trumpą ir purviną
mano gyvenimo žiemą

1996 11 21