Įmeski į laužą…

įmeski į laužą
šlapias šakas
šakojasi liepsnos didingai

pamačius vezuvijų
akys išsprogsta
ir blaškos skutai jų danguj

kokosų tėvynė
palieka už borto
kažko amžinai laukdama