Ir dar viena para…

ir dar viena para
kaip vabzdžio skrydis
su ilgakojų šešėliu
nubėgančiu veidais

dar viena saulė
griūvanti už miesto
iš nuovargio lygaus
nesudėvėtų batų svoriui

dar vieno yakaro vienatvė
tartum gyventum
tolstančios kometos uodegoj
arba tranzuotum
paukščiais ant šakų
pavirtęs drebule
prie autostrados

dar vienas kadras
su saulėtekiu kampe
dar vienas langas
kuriame tavęs nebuvo

1996