ĮŽANGA „ĮŽANGAI”

Gyvenu ant krauju persigėrusio actekų altoriaus. Nesibaigiančios apeigos šiltoje pilnatyje ir ryškiuose vasaros šešėliuose. Meilė. Eilėraščiai yra, bet niekas nesikeičia.

1994 09-10