Kazokai ratus skaičiuoja…

kazokai
ratus skaičiuoja
skęstantis garlaivis
ir pilka pelėda
kuria ramybę
virš salvatore jūros
ir saulėtame kaime
klėty kabo paveikslas
plunksnom kaišytas
nebyli saulė
jau tūkstantis metų
dievina žargoną liūdnas girtuoklis
kai laimingos vaikystės dieną
pro egles prasišviečia
ramybė