Kibirkščiuoti pradėjo dangus…

kibirkščiuoti pradėjo dangus
geltonom gyvačiukėm rangytis
pasaulis išjungė savo garsą
nuspaudęs itin slaptą klavišą
ant skardžio prie upės tarp samanų

tiktai trys žodžiai
praskrido pro saulės kopėčias
jų niekas negali išgirsti
žodžiai tapo inkognito
ir jų kelionė bus be galo trumpa

karštis pakeis judėjimą
kraują pakeis metalas
stiklinė saulė degs savyje

1993 01 14