KLIEDESIO VASARA

kaip verdančiai aišku
kad gyvenimas šventas
kai matai už rasotų palangių
jį išeinantį sodais
su apsišaukėlio skrybėle
ir odinėm šlepetėm
kai girdi jo žingsnius į anapus
karalius užmigdamas
viską paaiškina
ištrėmęs pilis į padangių kišenę
ratas sustoja ir džiaugias likimas
koks gyvenimas šventas

1993 04 17