Kol senas draugas…

kol senas draugas
nepadėjo sugrįžti
kol išnyko pamažu
iliuzijos traukos

bet ant samanų kalno
sugrįžau aš sėkmingai
rašau sakinį šiltą
ant iškaulinto delno

ačiū karvėms už viską
ir veidrodiniams drugeliams
kad iš už mėlyno debesio
medaus fakelas tviska

bėgsiu šaukdamas slėnin
prie upelio bedugnėm
paskandinęs batus
apsinešusius plėnim

1991 11 30