KOSMINĖ NAKTIS

Už langų ir rūsčios jūros
kosminė naktis
skrieja bėgiais debesis
ir įklimpsta smėly
raitos kosminė naktis
amžina kaip sapnas
dygsta saulė iš mėnulio
ir ten žydi gėlės
gėlės pilkos žydros žalios
ultravioletinės
žengia siela debesies
atgalios į dangų

vaikščioja ozonas
mano smegenyse
dūsta kosminė naktis
ant chirurgo rankų

1991 07 12