KOSMONAUTŲ GATVĖ

virš kosmonautų gatvės
tą vakarą patekėjo mėnulis
visi (…) išskrido pro palėpės langą
norėjai nusipirkti pieno ar degtukų
turėjai kirsti kosmonautų gatvę
joje tada gyveno daug draugų
ir raketa skardinė
įaugusi į žvyrą (…)
tą vakarą skambant lambadai
virš kosmonautų gatvės patekėjo žemė
ir nuvilnijo šiaurėn
kartu su radijo stotim MAJAK
su MEXICO OCHENTA Y SEIS
ir su draugais
ir dar tą vakarą
virš kosmonautų gatvės patekėjo toks
didelis ir žaižaruojantis
galbūt jupiteris ar dar baisiau
žaibavo šiapus lango
o anapus
šiltai lynojo tavimi
asfaltas tirpo ir tvino veidrodžiai
tą vakarą
virš kosmonautų gatvės patekės šamanas
ir nusileisti nemokės
(net jeigu panorėtų)

2002