KRIŠTOLINIS LAIVAS

ką mes veikiam?
mes skrendam per džiungles
skaidriu krištoliniu laivu
aplenkiame tylą
ir kilpas lianų
plaukiam keliu naktiniu

apipina kojas
blyškūs vaiduokliai
skandina savy
mėlynas miegas

o priešais mus
visa visata
save sudėjusi
į slėnius ir uolas

visatos slėniais
kosmoso uolom
lekia
svaigulio tėvas
krištolinis laivas

1992