Narve man mažoka vietos…

Narve man mažoka vietos
Oriai žingsniuojantys pradeda erzinti
Rodos, tai broliai ir seserys
Ir tokie pat nelemtai prislėgti
Užsivožę nuosavus blokus.
Įkyrėjusį saulė išdegina.
Vargiai išeiti galima
Violetiniais dūmais pavirtus
Orbitą sulaužius pabandysiu nueit
Oro įkvėpti gurkšnį
Dangų pasiekęs negrįšiu
Saulę aplenkęs pabėgsiu.
Tada nusileisiu pro debesis
Obelis iškvėpuosiu
Centrą surasiu nuosavą
Komunai pamatus kasiu
Eglėm apaugusioj pievoje.

1991 07 20