NAVIGACIJA

bažnyčia
senelis groja vargonais
viršuj
anūkas žemai
pilotuoja klausyklą
senelis spaudo klavišus
koduoja registrus
anūkas zakristijoj
tyrinėja mergaičių skafandrus
senelis gaudo
akustinį skliautą
gieda
anūkas bučiuojasi navoje
gėda
senelis išgeria
leidžias žemyn
anūkas parūko ir kyla
virš skliauto
senelis – į kosmosą
anūkas – į kosmosą
bažnyčia – ne pagal paskirtį

bažnyčia
senelis groja vargonais
viršuj
anūkas žemai
pilotuoja klausyklą
senelis spaudo klavišus
koduoja registrus
anūkas zakristijoj
tyrinėja mergaičių skafandrus
senelis gaudo
akustinį skliautą
gieda
anūkas bučiuojasi navoje
gėda
senelis išgeria
leidžias žemyn
anūkas parūko ir kyla
virš skliauto
senelis – į kosmosą
anūkas – į kosmosą
bažnyčia – ne pagal paskirtį

2002