Nekalti vilko dantys…

nekalti vilko dantys
dobiliukus rupšnoja
o raudonas jo žvilgsnis
tau meiliai pamoja

rodo kosmosą žvaigždės
virš apverktino laužo
nieks mesijo nemato
bet visi čia jo klauso

susirinkę patamsiais
atstumti gyvūnai
šešiakampiu atstoja
tavo mėlyną kūną

tamsoje ir drėgmėj
mes prikepę prie žemės
nuo klaikaus sąvartyno
mes į rytus gyvenam

1991 10 26