Nors ir ne nuo kalno…

nors ir ne nuo kalno
ištarsiu dievas
dievas dievas
dievas
kad lengviau būtų
peržengt per akmenį
perbristi upę po
tiltu
mažų miestelių
pakraščiais vaikščioti
užlipus ant kalno
nieko nebeištarti

1995