PABAIGOS FILOSOFIJA

liepsnojantys bokštai išskris
nors tavo akys pasiliks užmerktos
biplanu išskris tavo sapnas
tik jo kauksmas skambės juodoj tolumoj

ir neliks tavo sapno per amžius
tavo sielą pakvies išbadėjęs pasaulis
savo miestus pražiojęs lyg burną
jis parodys savo didžiąsias kopėčias

tas kopėčias pasaulis parodo tik tiems
kurių jis nugalėt nepajėgia
nes pasaulio kopėčios yra ta jėga
kuri viską išlaiko bet ir viską palaužia

tos kopėčios slys plieno gatvėm
pro tavo akis per visą visatą
skleisdamos karštį nuo savo
prakaituoto metalo skersinių

o visi žmonės kopėčioms lenksis
ir paklusnūs keliaus jų kvadratinėm žarnom
rėkdami kad pasaulis galingas
panašus į nesibaigiantį kelią

kai į dugną nugrims visas triukšmas
ir šaltai aprasos tavo akys
gal nušliauš išgąsdintos kopėčios
gal sugrįš psichodelinis sapnas

1993 03 27