PATIRTIS

monstrų dainos
panašios į laikraštį
jos panašios
į asfaltą dienų
kai vietoj saulės pateka
violetinis mėlynumas
ir nepastebėtas
pavirsta erdve

monstrų dainos
pasibaigia už kalno
užgavusios rudą
jo nugarą
garsus sugeria žolės
nes jos yra pieva
nes jos visagalės
amžinybės lankos

1993 04 18