PAUKŠTI NE

paukšti nedraskyk
medžių piešinio
tu juodas
na ir kas?
visi mes juodi
kaip vaikystės
išdegintos kapinės

paukšti neskiesk
sparnų plazdesiu
oro srovių
be kurių skauda
vaikštinėjant takeliais
nuorūkos tyli
po kiekvieno praeivio
ir kitokių meilių
neiškapstysi
paliktų šiukšlėse

paukšti nutilk
kad snapas pavirstų
durtuvu radijo bangų
anoniminiam štilyje
visi mes juodi
todėl nedraskyk
nęskiesk ir nutilk
ir paukšti pakilk
į mėlyną
niekur

1996