Pilka liepsna iš rozetės…

pilka liepsna iš rozetės
paverčia sieną skyle
kažkur jau matyta
ir žodžiai šiai dienai nugludinti
nesutampa su
besileidžiančiais iš dangaus
padarėliais
ir pilkõs liepsnõs
okupuojamu vilniumi
kažkada jau matytu

1995 11 08