Raiboji musyte…

raiboji musyte
aukštai viršum girios
pakilus į dangų
pažvelk į gėlytę

kudlotas šermukšni
ir baltas paparti
gėlytės papėdėj
bazaltinis lukšte

karosų karaliau
iš žydro ežero
po saule pirmykšte
besaugantis galią

pradėjusios rytą
palinkusios žemuogės
ir snaudžianti pelkėje
geltona varlyte

paskalio legendos
beisiko žolės
varnų dangau
sukapotas arendos

klausykit manęs
nesu aš valdovas
ir laukiau nuolankiai
kas man dieną pratęs

1991 11 30