RASTA LIETUVOJE

o pasiklydusi gyslose afrika
o rasta kurią tesuras
pavėlavę dienoraščiai
ir vaikai kurie gims
ketvirtajam matavime
mes neturėtume skųstis
bet ir nebegalim
pulti ant kelių
visi keliai išklūpėti
po dvylika mėnesių
po dvylika žvaigždžių
nemokančių šviesti
gatvės neįsileidžia staugimo
venose nebėra vietos eilėraščiams
o meilė kaip kosulio priepuoliai
vis tankesni ir be jokio tikėjimo
neuždenk bent paskutinio horizonto
neatimk paskutinės minutės
o rastamanų ir šamanų viešpatie
o sereikiškių ir senamiesčio būda
spjauk ant mūsų palaiminimų
ir ant dulkėtų
nuo netikėjimo gatvių

1996