Raudonas medis raudonu stiebu…

raudonas medis raudonu stiebu
raudonai gailiai ašaros rieda
raudonai trūkčioja raudoni lapai
raudoni rašmenys raudonoj knygoj

raudonas karstas raudonam medžiui
raudoną naktį sapne vaidenas
raudonas medžioklis auliniais batais
raudonam medžiui neištiesia rankos

1991 10 04