REVOLIUCIJA N13

o revoliucijos kūdikiai Nr. 13
ant jūsų gyvų barikadų
mes liesime prakaitą
kraują ir gyvybinius syvus
kovosim už sapno tikrovę
šiltą ir drėkstančią
kaip rugpjūčio liūtis
tranzuojant į šeštą valandą ryto

o revoliucijos kūdikiai Nr. 13
jūsų lengvi sijonėliai –
vienintelė vėliava
kuri plevena virš mūsų geriljos
dėl jų rožinio šilko
mes saldžiai numirsim
jausdami žemės trauką blakstienomis
kaip kartais nutinka
tranzuojant į šeštą valandą ryto

ir tegul suplėkę
popieriniai buržuazijos tigrai
defoltina mūsų namus –
mums nusispjaut!
tegul paskelbia mūsų žolę
neskraidymo zona –
eina jie nachuj!

tegul daro ką nori
tegul tuos, kuriuos nori
bet kai pabandys mus atskirti
nuo revoliucijos kūdikių Nr. 13
mes sudraskysime juos
į smulkiausius čekius ir akcijas
panaudosim prieš juos
fiziologinį ginklą
susprogdinsim virš buržujų stogų
anatominę bombą

ir revoliucijos žaibas
netilps į padangę
ryškus kaip LSD pornografija
karštas kaip kūdikis Nr. 13
šeštą valandą ryto

2003