RŪMŲ PUOLIMAS NAKTĮ

vandens žolės
iš visur ir balkonų
apvalūs laikrodžiai
virš medžių
aukštai
lyg kapinių
nebėra
vaikai žaliai slapstosi
jų supersodas
visiškai plokščias
su nepastatytos barikados
gatve
jau skrenda slidus
ateinančių metų
sniegas
virš verdančių paukščių
ir degančių skalbinių
mamų kiemuose
trys akmenukai ant asfalto
nepastebėti
yra visiškai kitkas

2000