RYŠKIASPALVIŲ PRIEŠPIEČIŲ PLANETA

jis jis ji
ir tas
kurio nesimato
siūbuoja
kartoniniu garsu
metaliniai laiptukai
į apdulkėjusį greitį
žvėrių tinklelis
žemai po tavim
atvirkščia jūra
staiga
kaip aukštai
išmatuojama tik
priešpiečio ryškuma
aname name
tik ano namo
horizonte
lekiančiu dviračiu
iš paskos
atsiliekanti jūra
nukreipta i viršų
neatspari
žolių norams
netikėtas padas
ir nieko
nebe jis jis ji
viršuje
tik tas kurio
nesimato
ir stovintis
kartoninis garsas

2000 07 13