ŠAMANŲ NAKTIS

stoviu tarp medžių stebėdamas dangų
pro jo mėlyną stiklą kalasi alkanos žvaigždės
artėja šamanų naktis

iš pietų horizonto jau šliaužia gyvatės
pranašaudamos būsimą transą ir kraują
jos neša nakties gyvybę

iš visatos šalių ir pelkynų
renkasi žmonės ir pavargusios dvasios
šamanai jau tvarko laukymę

laukymė plyti netoli nuo manęs
koks šimtas metrų apaugusių medžiais
laukimas keliauja per kūną

pro medžių tankmę prasiveržia šviesa
drasko veidą kruvinų atšvaitų rankos
šamanų laužas jau dega

paskutiniai žingsniai per sumirkusį mišką
link laukymės kur jau susirinko minia
juodoji šventė prasideda

plyštanti muzika užsidaro savo kauksme
užsižiebia daugybė mažesnių laužų
prasideda magiškas šokis

visi keistais judesiais judam pro ugnį
muzika užmuša įkyrėjusį protą
po kojomis pilna gyvačių

greitėja ritmas ir karalius transas
triumfuodamas sklando mumyse ir aplink
kol tęsias šamanų naktis

1992 09 02