SAMSARA

miegas – tai nenutrūkstanti linija
tikrovė tik plėvesuojančios saulės
ir elektros šoko iššauktas regėjimas
trunkantis porą akimirkų

paskui vėl minkštoji banga mus užlieja
ir nuplauna atsineštas dulkes
neša lengvai pro nutilusias jūras
ir žvaigždes virš pelkių sudegusias

minčių trupiniais dar blaškai savo miegą
užsimerkęs matai miško tankmę
ir veržiesi į kitą nežinomą erdvę
bet iš tikro tik beldies į amžiną veidrodį

1993 01 14