SAPNŲ DAINA

aš sapnuoju kalnus kurių nebėra
aš sapnuoju kalnus kurių niekad nebuvo ir niekad nebus
aš sapnuoju kalnus kurių niekas nematė
tai yra amžinieji kalnai

aš sapnuoju upes kurios niekur neteka
aš sapnuoju upes kuriomis niekas neplaukia
aš sapnuoju upes kurios neprasiveržia į šiapus
ir tai yra nesibaigiančios upės

aš sapnuoju dangų lyg dievą apspjaudytą
aš sapnuoju dangų sutraiškytą
aš sapnuoju dangų niekada dangumi nevadintą
aš sapnuoju pažadėtąjį dangų

aš sapnuoju save niekieno nepažįstamą
aš sapnuoju save man pačiam nematytą
aš sapnuoju save negimusį nesantį
bet tai aš – vienintelis tikras

1993 08 05