ŠILTA IR ŠVELNI PABAIGA

akys pačios atsiveria
kada viskas aplinkui
iš tikro šilta
kada viskas švelnu
ir vis tiek nematai to švelnumo

verkiant priešingam krantui
su savo gėlėm ir su savo vaikais
į save atveri langus
ir šliauži į vidų pro juos
vasara iš tikrųjų jau susapnuota

1993 08 16