SKIRIU SUMAIŠTIES VAIKAMS

šiandien ir vėl
paukščiai panašūs
į juodus angelus
šoko savąjį
pražūties šokį
išmokę jį iš amžinųjų tėvų
pasislėpusių žemėje

šiandien ir vėl
virė dangus
plakamas paukščių
panašių į juodus angelus
paukščių paniškai
bijančių kristi
ir skraidyti nenorinčių

šiandien ir vėl
krūpčiojo žemė
siūbuojama mirusių paukščių
patvinus raudom
žmonių mirti nenorinčių
ir paniškai gyvenimo bijančių

šiandien ir vėl
buda akį pramerkė
kad ją vėl
amžinybėn įmerktų
vėl ir vėl šoko paukščiai
amžinųjų tėvų išmokyti

1993