SLIDUS SAPNAS

lyja po tiltu per jūrą
mes visi čiuožiame
geltonais slidžiais skardžiais
žemyn ten kur lyja
ir jaučiame nerimą
bet tai dar ir šaltis
blogas drumzlių svaigulys
meluodami sau lekiam į pražūtį
todėl raudonoji deivė
kelia degančią ranką
tai šauksmas dienai
esančiai kitoje pusėje
ji geltonai pateka
ir nutraukia šį sapną

1992 07 14