Sprogsta rytas saldi rasa korėta…

sprogsta rytas saldi rasa korėta
sapnų mergaitė moja
sprogsta rytas rasa tarp pirštų varva
sapnų mergaitė už ežero seklaus gyvena
sprogsta rytas koriai ragauja gomurį
pereisi neliesdamas vandens – negrįši
sprogsta rytas rasa nenori atsimerkti
sekluma perbrisi – nieko ten nerasi
sprogsta rytas rasa į vakar grįžta
pakrante apeiti pabandysi – ten žądintuvai gatvės darbas
bankomatai kapinės pragmatikai…

2005 04 25