SUGRĮŽIMAS

kur tu mane vedi miręs pusbroli?
kam tu vėl vedi mane už rankos
miręs pusbroli?
kodėl mes grįžtame per pasibaigusį lietų
ir pro krūmus pilnus raganų?
tu tolsti ir tolsti miręs pusbroli
tu tolsti nuo mūsų gyvenimo
aš einu su tavim miręs pusbroli
tolyn nuo savo namų
tolyn nuo savo veido
palikto tarp artimųjų
tolyn nuo pasaulio
tolyn nuo šiandien
kur mes einame miręs pusbroli?
tu tyli kaip vaikystėje paliktas vynas
o aš dainuosiu net dainų nemokėdamas
kai mes eisim pro tavo namus miręs pusbroli
tu juk ten nesustosi
ar ne
miręs pusbroli?
 
1993