ŠV. NESVARUMAS

visko ko išlieka
išlieka po trupinį
po kampuotą skeveldrą
iš kiekvieno pasaulio
į kurį tik buvai įkėlęs koją
kurio dulkės spėjo sutepti
tavo drabužius

visko lieka tik po trupinį
kai tavo laikas nutolsta
lyg traukinys geležinkeliu
tiek erdvės
kol niekas netrukdo apsvaigti
tau duota
ir tau lemta kristi

taip visas tavo buvimas pavirsta
į amžinybę be pusiausvyros
tu krenti sau po kojom
parklumpi prieš praeinančius
žmones
šįkart pats
dabar tu pasirinkai tai
ką dievas už tave pasirinko

1993 08 23