ŠVENTIEJI RAŠMENYS: DIEVAŽMOGIS

kiekvienas yra dievas
ir niekas nė ra dievas tik dievas
kuris nėra kiekvienas
tu iš karto esi dievažmogis jei jau esi
žmogus
ir dievas nebūtų dievas jei nebūtų
dievažmogių
ir vėl ir vėl
kiekvienas yra dievažmogis
todėl
dievas myli žmones ir dėl jų padaro save
pažeidžiamą aistros ir sugalvoja sau vardus:
pripildo erdvę išbaigtu amžinuoju buda
ir akimirksnį sužaibuoja jėzumi kristumi
bet visko tik po trupinį
kitaip negalėtų būti to nepertraukiamo
vientisumo
dievui reikia viso to
nors jam ir niekam nereikia visai nieko
dievažmogis – dievo neturinčio poreikių poreikis
išgryninta švytinti nuodėmė
nuodėmė dėl kurios visos nuodėmės sunaikinamos

Šamanas – 1993 rugpjūtis