Tai žmonės kurie dažniau nutolsta…

tai žmonės kurie dažniau nutolsta
negu priartėja
žmonės kurie amžinesni už tave
kurie amžiais būdavo tavo
ir tu būdavai jų
šitie žmonės – tai spalvotas šventųjų ratelis
ten toli kur sunku įžiūrėti
žmonės kuriuos tu nežinia kaip palikai
bet jie tavęs niekada nepalieka
žmonės – tavo mažoji šeima

1993 08 16