TARPE TARP

All along the watchtower…
Bob Dylan

tarpe pasaulio ir kiemo –
sargybos postas
tarp sargybos posto ir sutemų –
juodas šešėlis
užpultas erinijų
jis nori apsiginti
bet atėjo čia ne ginklų
iš sargybinių vogti
jis nori likt gyvas
bet jam nereikia gyvojo žodžio iš čia
nebent tiesiog kažko gyvo

erinijos – graikiški šunys
kartais pavirsta į angelus
bet kita dieną sugrįžta
kaip juodas košmarų žmogus
pasipuošusios simboliais
kuriais pats puošeisi
ir privalai mokėti skolas
arba pabėgti
ten kur tarp sargybos posto
ir sutemus
dar liks gyvas
kažkas

juodas šešėlis ieško kontakto
tarp gyvo ir gyvo
tarp gyvų ir mirusių
lyg auksines mormonų plokštes
jis gauna eilėraščius
tuščiam sąsiuviny
– ar yra kas gyvas namie?
kas gyvas – neatsilieps
gal jam pavyks neišsiduoti
tarpe pasaulio ir kiemo
tarp sargybos posto ir sutemų
tik nuo slapto kvėpavimo
plazda eilėraščiai
tarpe tarp

1994 12 10