Toli nuo saulės galaktika…

toli nuo saulės galaktika
primena mėlyną debesį
žvaigždžių išprotėjusi frakcija
opozicija juodame danguje

skrieja skersai orbitų
ir joms visoms nusispjaut
dorovingi žvaigždynai žagsi
o jos skrenda linksmai erdvėje

aplinkui taip juoda ir taip solidu
o jos susibūrę galaktikos
dainuoja dainelę lediniais balsais
tralialialialia mėmamimomū

1991 10 04